This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams
February 18 at 7:32am برچسب زنان ارشد کامیونیتی
Taghi Abdolhosseini
February 18 at 7:55am ترک صفحه باهمستان
Hooman Shirazi
February 19 at 11:42am درد دل با اعضاء - ادامه بیانیه هفت نفره کنگره ایرانیان - ضبط بدون اجازه گفتگوی دو نفره توسط بیژن احمدی رئیس کنگره ایرانیان
     
Iranian Canadian
Congress (ICC)
February 16 at 11:30am اعلام حضور اعضای هییت مدیره در کنوانشن ان دی پی
   
   

این پوستر را چندی پیش فقط در صفحه باهمستان به اشتراک گذاشتم. بلافاصله توسط ایمان عزیز، تنها آدمین این صفحه بدون تذکر و توضیح حذف شد. توضیح همراه این پوستر و جوابی که ایمان در رابطه با تقاضای من نسبت به دلیل حذف این پوستر را در کامنت ها به اشتراک خواهم گذاشت. چون دلیل به اشتراک گذاشتن مجدد آن با پوشاندن چهره ها مطلب دیگریست. این را هم ناگفته نگذارم که این پوستر بصورت پیام شخصی برای تمام کسانی که تصویرشان در پوستر بود فرستاده شد و به اطلاع آنها رساندم که آنرا در صفحه باهمستان به اشتراک گذاشته ام. جالب توجه اینکه این افراد هیچکدام به من اعتراضی نکرده و جوابی ندادند.

_______________________________________

گفتگو هائی در صفحه شخصی هومن شیرازی یکی از اعضای هییت مدیره که گفتگوی تلفنی اش توسط بیژن احمدی، رئیس کنگره، بدون اطلاع ایشان ضبط شده است در جریان میباشد. قانونی و یا اخلاقی بودن این مورد در میان است.

_______________________________________

 

یکی از راه های حل مشکلات اقدامات قانونی است. همچنانکه صفحه فیسبوکی یکی از افرادی که عکسش در این پوستر میباشد حذف شده و اقدامات قانونی علیه ایشان آغاز و در ماه مارچ دادگاهی خواهد شد.

قانون تنها راه حل نیست. پیشگیری هم به از درمان است. دادگاه قضاوت جمعی هم وجود دارد. حذف مطالب و بلاک کردن افراد هم بهترین راه حل ها نیستند. شاید برای فرهنگ سازی لازم باشد که حجابی را از ذهن فردی و جمعی به کنار زنیم.

چند هفته پیش صفحه باهمستان از آزادی های بیشتری برخوردار بود. امروز مطالب قبل از انتشار میبایست مورد تائید آدمین قرار گیرند. پس واهمه ائی نیست برای به اشتراک گذاشتن مجدد آن پوستر با گذاشتن حجابی بر صراحت و آزادی بیان.

__________________________

پوستر حذف شده  از صفحه باهمستان در تاریخ پنجم فوریه 2018  

مطلب همراه پوستر حذف شده

قوانین این صفحه ایجاب میکند که مستند سخن بگوئیم. اگر در مطلب به اشتراک گذاشته من شک و تردید و پرسشی دارید لطفن در درجه اول:

1-      به صفحات شخصی و یا گروهی این افراد مراجعه کنید
2- کمی صبر داشته باشید و در همین سری گفتگوها شاهد مستندات باشید
3- اگر باز هم نکته نامفهومی برای شما باقی ماند اعلام کنید تا اثبات کنم.

 

در ضمن در جهت رعایت شفافیت و صداقت این پوستر به همراه چنین مطلبی به صورت پیام برای آنهائیکه که به تصویرشان اکتفا کرده ام ارسال شده است تا موردی پوشیده نماند و در خفا به کسی تهمت ناروا زده نشده باشد.

 دوستان،

لعنتم کنید، فحشم دهید، متهمم سازید، کینه و نفرتم خود را بر من نثار کنید. اگر هزینه فرهنگ سازی و بوجود آوردن تغییر چنین است، که بس اندک است و باکمال میل پذیرا میباشم.

این تصویر را در صفحه باهمستان به اشتراک گذاشته ام اگر اعتراضی دارید و یا مایلید که کامنتی بگذارید به آن صفحه مراجعه کنید که هدف فرهنگ سازیست.

گفتگو های به عمل آمده در راستای حذف دو پست مهدی شمس

February 5 at 7:17pm

پست دوم حذف شده در صفحه باهمستان توسط ایمان سروستانی کمالی آدمین صفحه

February 6 at 4:17am

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January