| ICC Club | Abstracts  |  2019 |

|  01 | 02 |  03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

چکیده ها

July

تقاضای راهنمایی و مشورت

آیا در این مطلب موردی می بینید که به نشریه ایران استار و سلام تورنتو اتهام وابستگی به جمهوری اسلامی وارد شده باشد؟

آیا ایران استار در جایی همکاری ایران انترنشنال با تیرگان را زیر سئوال برده که خود را مخاطب  میبیند؟

آیا غیر از  شبکه آی سی جی فرد و یا ارگان دیگری هم همکاری ایران انترنشنال را زیر سئوال برده است؟

به آدمین این صفحه اعتراض شده است که مهدی شمس با این مطلب  "میخواد بگه هر کی در این مورد سوال میکنه همسوی جمهوری اسلامی" است که اتهام دروغین است. چرا آدمین این صفحه پاسخ ایشان را نمیدهد؟

مخاطب این سئوال سردبیران دو نشریه ایران استار و  سلام تورنتو هستند، آیا این بهترین فرصت برای روشن سازی نمیباشد؟

آیا سردبیر ایران استار حمایت از آی سی جی، و قهر کردن را سرپوشی برای عدم جوابگوئی  قرار نداده است؟

آیا کلن مطرح کردن اینگونه سئوالات کار خطایی میباشد؟  


190720-2

سئوال از شهرام، ارسلان، کاووس و دیگر کسانی که با بیژن در زمان کمپین همکاری نزدیک داشته اند:

آیا فکر میکنید که در زمان کمپین بیژن نقش بازی میکرد و از همان زمان در فکر طی مسیری بود که در سه سال گذشته طی کرد؟


190727-01

پویا جان زدی جاده خاکی.
 من سعی کردم به شما توضیح دهم که چه کسانی را همسو با منافع جمهوری اسلامی میدانم و آمادگی دارم که در رابطه با آنها مستند صحبت کنم.

همسو با منافع جمهوری اسلامی
=
کسانی که بصورت مستمر و نظام یافته در پی اجرای اهدافی هستند که در مسیر منافع رژیم در کانادا است.

به نظر میاید که شما هم در در گیری وجودیت بیشتر پیدا میکنی


190719-1

چرا سلام تورنتو و ایران استار مانند شهرما و شهروند در همکاری با تیرگان مشارکت  نکردند؟


190720-1

اگر متوجه گردیم که ریشه اختلافات ما سیاسی نیست شاید بتوانیم به راه حل هایی دست یابیم که نتیجه آن دوستی و تفاهم است.


190716-1

همه ما آرزو داریم که ایران روزی کشوری آزاد و دموکراتیک باشد و انتظار داریم که اینکار خود بخود صورت بگیرد.

ما ایرانیان مهاجر کانادا ثابت کردیم که حتی در یک جامعه دموکراتیک

 آمادگی - لیاقت - توانایی

 داشتن یک نهاد دموکراتیک را نداریم.


190718-1

برای ما کانادایی ها، عربستان و ایران هر دو کشورهای بیگانه به حساب میایند. ایرانی بودن ما نمیتواند و نباید، بهانه، و توجیه کننده ارجحیت دادن به منافع ایران، بخصوص همکاری در افزایش نفوذ و حضور جمهوری اسلامی در کانادا باشد.


190715-1

کامیونیتی ما به اندازه کافی از تشکل و اتحاد لازم برخوردار نیست تا به تنهایی با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی مقابله، از تهدیات جانی، روحی و روانی آن در امان، و یا از پس فشار های تحمیلی مختلف بر آید.

1-  توسل به نیرو های انتظامی و امنیتی

2-   مطرح کردن اینگونه موضوعات در جامعه و رسانه های کانادایی

3- بهره گیری از حضور در محاکم قضایی برای، روشن سازی، ثبت اسناد، وقایع، شناسایی و معرفی آنهایی که علنن در جهت مخالف منافع کامیوتیی عمل میکنند.

4- بخصوص به اشتراک گذاشتن اطلاعات میتوانند کمک موثری در بوجود آمدن و حفظ امنیت باشند


190715-2

هییت مدیره ای که خود را در سطحی میپندارد که به مسائل سیاسی بین المللی بپردازد،  بر روابط سیاسی دو کشور تاثیر گذار باشد، با تصمیمات جهانی مقابله کند، ناگهان از تحویل اسامی اعضای یک نهاد، بر خلاف قوانین و با تحمل هزینه های مالی و زمانی زیاد سر باز میزند.

از خود پرسیده ایم چرا؟

1-               قدرت نمایی؟

2-               ممانعت از افشای اسامی افرادی خاص؟

3-               آغاز استفاده از "حربه قضایی" برای تضعیف مخالفین؟

4-               بوجود آوردن ترس و وحشت؟

5-               تخریب یک نهاد و ممانعت از فعالیت های جمعی؟


190714-1
 

آیا میتوان این منطق را برای آی سی ژورنال هم به کار برد. آیا هنوز برای کسانی شک و تردید وجود دارد که آی سی ژورنال در جهت منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکند؟ ساده اندیشی است که باور داشته باشیم که به اصطلاح رسانه آی سی جی که کمترین ارزشی برای آزادی رسانه و آزادی بیان قائل نیست بخواهد با مصاحبه با مایکل پارسا خالصانه برای آگاهی رسانی به کامیونیتی هزینه کند. این از ساده لوحی آی سی جی است که کامیونیتی را احمق تصور کرده و با این کارهایش سعی میکند اعتباری برای خود کسب کند.


190714-2

Last Edited 12/12/2019 - No copyright on this site. For all comments on this site info@iccma.ca