This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید

Medi Shams

December 1, 2015

نامه مهدی شمس به هییت مدیره در خصوص بازنگری اساسنامه
Iranian Canadian Congress (ICC) November 30, 2015 دومین گردهمایی دوستانه (پاب نایت) کنگره ایرانیان کانادا
     

این هم نامه ای که به اعضای کمیته سیاست گذاری نوشتم خدمت اعضای محترم کمیته سیاست گذاری با تشکر از بهروز آموزگار که بعد از نه هفته غیبت امکان دیدار مجدد را فراهم کرده است. معقول مینماید که دستورات جلسه نیز به اطلاع اعضاء رسانده شود. به سهم خود موضوعاتی را که مایلم در این جلسه به آنها رسیدگی شود اعلام میدارم. 1- قبل از هر چه از کلیه اعضاء تقاضا دارم که صورتجلسه هشتم کمیته را که بیش از این چندین بار برای همگان ارسال داشته بررسی کرده تا بتوان آنرا در جلسه روز چهارشنبه تائید نمود. خواهشمندم کمی وقت صرف کرده، آنرا مطالعه نموده، اشکالات را عنوان کرده تا مورد تصحیح قرار بگیرند. تا لازم نباشد برای خواندن آن در جلسه وقت بگذاریم. 2- لازم میبینیم دلیل برقرار نشدن جلسات در نه هفته قبل توضیح داده شود و راه حلی پیدا کنیم که تکرار نشده و برقراری جلسات به یک فرد بستگی نداشته باشد. حتی اگر آن فرد سرپرست کمیته و عضوی از هییت مدیره باشد. 3- با تغییراتی که بوجود آمده لازم میباشد که اعضای کمیته سیاست گذاری ومحدوده عمل آنها مشخص گردد. 3- در ضمن در رابطه با در اختیار عموم گذاردن صورتجلسات زیر کمیته بازنگری اساسنامه بدون تائید کمیته سیاست گذاری که به نظر من غیر قانونی مینماید معترض بوده که تقاضای رسیدگی به آن را دارم. 4- همچنین قصد آن دارم که تشکیل زیر کمیته زیر را مطرح نمایم. زیر کمیته نظارت بر فعالیت های کنگره موضوع: بررسی فعالیت های هییت مدیره و کمیته های کنگره ایرانیان و ارائه گزارش ماهانه - بررسی، تجزیه و تحلیل گفتگو ها و تصمیمات اتخاذی در جلسات هییت مدیره، و نظارت بر اجرای آنها - تطابق و یا متغایر بودن فعالیت ها با اساسنامه، پروتوکل و یا اهداف تعیین شده برای کمیته ها و زیر کمیته ها - بررسی نحوه کاری بخش های مختلف و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها نحوه عمل: - ارائه گزارش ماهانه به کمیته سیاست گذاری، هییت مدیره و اعضاء از طریق به اشترک گذاشتن آنها در رسانه ها و سوشیال مدیا حضور هر چه بیشتر اعضاء در جلسه روز چهارشنبه گره گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود، که بزرگترین آن در وضعیت فعلی نحوه عمل غیر دموکراتیک زیر کمیته بازنگری اساسنامه میباشد. با تشکر و امید دیدار روز چهارشنبه صورتجلسه شماره 8 پیوست میباشد. مهدی شمس

 

 

2019

December   ABS
November    ABS
October      ABS

September  ABS
August       ABS
July            ABS
June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
 

Last Edited 12/12/2019 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@iccma.ca