This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
Medi Shams
August 3 at 12:26pm اساسنامه و پایبندی به آن
Kavoos Soofi Siavosh
July 31 at 8:54pm سو.الات مردمی از بنیان گذاران
Iman Kamali Sarvestani 
August 2 at 2:51pm تائید تحریم های جدید علیه ایران در آمریکا - باهمستان
Iman Kamali Sarvestani 
August 1 at 1:32pm گردهمائی آگوست 10
Medi Shams
August 1 at 7:12am ویدئو سخنان بیژن در گردهمائی آپریل 2015 بنیان گذاران
Iman Kamali Sarvestani 
July 31 at 3:37pm چرا تیرگان توانست و کنگره نتوانست
Iranian Canadian Congress (ICC) 
August 3 at 6:23pm اونت 4 اگوست - معرفی سخنرانان
Iranian Canadian Congress (ICC) 
August 2 at 11:01am ویدئن سخنان نماینده ان دی پی
Iranian Canadian Congress (ICC)
July 31 at 2:12pm درخواست هییت مدیره از اعضاء برای تماس با نمایندگان در جهت بازگشائی سفارت
Iranian Canadian Congress (ICC) 
July 31 at 10:22am دعوت از داوطلبان برای مشارکت با کمیته فرهنگی
Iranian Canadian Congress (ICC)
July 31 at 10:11am اونت 4 آگوست - ویدئو

در اینکه اساسنامه نیاز به بازبینی دارد شکی نیست. چهار سال متوالی بر روی آن کار شد و نتیجه آن چند تغییر جزئی میباشد که در مجمع عمومی 2016 به تصویب رسید. دو اشکال اساسی در هر چهار باری که بازبینی صورت گرفت وجود داشت: 1- روش عمل - بازبینی ها پشت درب های بسته صورت گرفت و اکثریت اعضاء در گفتگو ها شرکت نداشتند. 2- عدم توجه به نکات اساسی - به علت آنکه بیشتر به فرئیات توجه شد اساسنامه های بازبین شده فرق چندانی با اساسنامه کنونی ندارند. هر چقدر هم که اساسنامه فعلی نواقص و کمبود هائی داشته باشد باز رعایت نشده و هییت مدیره ها در ده سال گذشته آنرا در جهت اهداف و نظرات خود تعریف و تحریف کرده اند. آنچه مسلم است اگر در اعضاء هییت مدیره قانومندی نهادینه نشده باشد تکمیل ترین اساسنامه نیز اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی به نظر میاید که آنچه بیشتر از همه به آن نیازمندیم آیین نامه های اجرائی میباشند که بطور اخص در بعضی از موارد مشکل ساز راهنما باشند.

 

 

2019

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January