This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید

Medi Shams

October 6, 2015 گرارش دهمین جلسه کمیته مشارکت جمعی
پاسخ بیژن در رابطه با در اختیار گذاردن سئوالات مطرحه در مناظره کاندیدا ها
Richard Abbasi
October 5, 2015 at 12:15 PM تشکر از مهدی شمس

Iranian Canadian Congress (ICC)

 
October 3, 2015 مناظره کاندیدا های انتخابات فدرال 2015
October 5, 2015 مناظره کاندیدا های انتخابات فدرال 2015

گزارش دهمین جلسه کمیته مشارکت جمعی
دهمین گردهمائی کمیته مشارکت جمعی روز دوشنبه 5 اکتبر، ساعت 6:30 بعد از ظهر برقرار شد و گفتگو هائی در رابطه با فعالیت ها به شرح زیر صورت گرفت:
- ورکشاپ برای کاریابی تازه واردین- در ماه نوامبر (غزال)
- وبسایت برای اطلاع رسانی به تازه واردین (مهران، غزال، نغمه)
- قرار گردید که فراخوانی جهت دعوت از متخصصین در زمینه های مختلف در رابطه با تازه واردین تهیه گردد.
- اونت 21 اکتبر که اولین جلسه از سری برنامه های آموزشی و حمایتی از حقوق کارگران خواهد بود. (سوده، غزال)
- قرار گردید در این رابطه اعلامیه ای جهت اطلاع رسانی تهیه شود.
- قرار گردید در این رابطه بیژن از خانم نجفی، مشاور کاریابی، از طرف کنگره دعوت به عمل آورد.
- با اشاره به نحوه برنامه ریزی و اطلاع رسانی جلسه اول کمیته لایحه سی 24، نارسائی های موجود در این زمینه عنوان میگردند.
- در رابطه با به تعویق افتادن اولین برنامه ماهانه ملاقات های دوستانه میان اعضا گفتگو میشود. (پروشات، پدرام)
- قرار گردید که پدرام اولین گردهمائی را برنامه ریزی کند.
- در مورد برقراری رابطه بین کنگره با حدود سی سازمان ایرانی گفتگو به عمل میاید. (پروشات)
- در رابطه با گسترش فعالیت های کنگره به نواحی مختلف تورنتوی بزرگ گفتگو هائی صورت میگیرد. (مجتبی، امیر)
- قرار گردید که تینا، مجتبی و امیر، اولین بخش گسترش فعالیت های کنگره را از نیومارکت آغاز کنند.
- قرار گردید که بیژن اعضائی را که در این منطقه زندگی میکنند شناسائی کند.
- در رابطه با ادامه تماس های تلفنی با اعضا، تهیه فیلم های مارکتینگ، افزایش اعضاء، ترغیب اعضاء به مشارکت در فعالیت های کمیته های گفتگو میشود. (پروشات، پدرام، کاووس، لیلی، مهدی)
- قرار گردید که از طریق تلفن از اعضاء جهت شرکت در اونت 21 اکتبر دعوت به عمل آید.
- از آن جهت که عضویت یکساله تعداد قابل توجه ای از اعضاء به پایان رسیده است، قرار گردید که مهدی با این افراد تماس تلفنی گرفته و از آنها بخواهد که از طریق وبسایت عضویت خود را تمدید کنند.
- قرار گردید که پروژه ای برای افزایش تعداد اعضاء عنوان گردد. (2000 عضو تا پایان ماه مه 2016)
همچنین در رابطه با برنامه مناظره کاندیدا ها تبادل نظر گردید.
- همگی بر اینکه این برنامه به بهترین وجهی برقرار گردید اتفاق نظر داشتند.
- عنوان گردید که به علت اینکه اعلام شده بود که ظرفیت سالن تکمیل شده، عده ائی نتوانستند در جلسه شرکت کنند.
- در رابطه با بیانیه آرشاک و شهرام و تاثیراتی که بر افراد گذاشته بود گفتگو هائی صورت گرفت.
- در رابطه با اینکه از قبل اعلام نشده بود که حضار میتوانند سئوالات خود را در جلسه بصورت کتبی عنوان کنند گفتگو شد.
- عنوان گردید که سئوالات مطرحه شده در آخرین قسمت زیاد مناسب نبود. (34 سئوال در کل ارائه شده بود که تعدادی از آنها توسط بهروز، شجاع الدین و رضا انتخاب شده بودند)
- از طریق آنلاین نیز حدود سی الی چهل سئوال مطرح شده بود که بیژن، ارسلان، بهزاد، شجاع الدین، و پانته آ در انتخاب سئوالات شرکت داشتند.
- پیشنهاد میگردد که آنهائیکه مسئولیت انتخاب سئوالات را به عهده میگیرند، توضیحی بر نحوه عمل خود داشته و دلیل انتخاب و یا عدم انتخاب سئوال ها را در اختیار اعضاء قرار دهند.
- پیشنهاد میگردد که متن کلیه سئوالات در اختیار همگان قرار گیرد.
- قرار گردید که بیژن این پیشنهاد را با هییت مدیره در میان بگذارد.
- در رابطه با مشکل بررسی نام آنهائیکه ثبت نام کرده بودند با لیست های موجود نظریاتی عنوان گردید.
- عنوان میگردد که بهتر است که اجازه داده نشود فردی برای فرد دیگر ثبت نام کند.
- عنوان میگردد که در آینده با اسپانسر ها به نحو بهتری ارتباط برقرار کرد، و مشخص گردد که آنها چه توقعاتی میتوانند از کنگره داشته باشند.
- عنوان گردید به علت بالا رفتن فعالیت های کنگره، همه کمیته ها نیاز به داوطلبین بیشتر دارند. از این رو قرار گردید که فراخوان هائی صادر گردند.
- کاووس همکاری خود را در قسمت چاپ اعلام داشت.
جلسه ساعت 8:45 شب به پایان رسید

 

 

2019

December   ABS
November    ABS
October      ABS

September  ABS
August       ABS
July            ABS
June

May

April

March

February

January

2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
 

Last Edited 12/12/2019 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@iccma.ca