This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
ICCMA tries to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید
#
Medi Shams

 

   
1        
2        
3        
4        
5

Nasser Pooli

4h   مجاهدین
 
Medi Shams     هفته چهارم - ایمیل چهارم - تمدید عضویت
1        
2        
3        
4        
5        
Iranian Canadian
Congress (ICC)
   
   
Iranian Canadian Journal    
   
   
   
   

آیا موضوع مهمتری از فراگیری این نهاد وجود دارد؟

ایکاش برای یکبار هم شده میتوانستیم اختلافات سیاسی خود را کنار بگذاریم و غیر جانبدارانه در رابطه با یکی از مهمترین موارد که فراگیری این نهاد است گفتگو کرده و به دنبال راه حل میبودیم.

این اواخر در این صفحه در رابطه با همه موضوعات مطالبی به اشتراک گذاشته میشوند غیر از آنچه به کنگره مربوط میگردد. آیا موضوع مهمتری از فراگیری این نهاد وجود دارد؟ اگر در حل مورد ابتدایی در این حد عاجز هستیم، چگونه میتوانیم بار سنگین نام چنین نهادی را بر دوش بکشیم.

کلاه خود را قاضی کنیم!

آیا منطقی مینماید که برای تمدید عضویت مجبور باشیم که 200 کیلومتر رانندگی کنیم؟

این هم ایمیل چهارم به هییت مدیره 

From: Medi Shams <medishams@rogers.com>

To: ahmad.ehsandar, saidehkhadir, samantabasinejad, aghaseminejad, mohsen khaniki, info@iccongress.ca, president@iccongress.ca, reza.namdari, mohamad rad, secretary@iccongress

Cc: Iccma Info <info@iccma.ca>

Sent: Sunday, June 26, 2022, 08:02:48 p.m. EDT

Subject: هفته چهارم - ایمیل چهارم - تمدید عضویت

 هفته چهارم - ایمیل چهارم - تمدید عضویت

هییت مدیره کنگره ایرانیان

چهارمین ایمیل خود را ارسال میدارم. امیدوارم که بالاخره موفق گردم شما عزیزان را متقاعد کنم که فراگیری این نهاد مهمترین عامل موفقیت آنست، و نباید نادیده گرفته شود.

از آنجاییکه جوابیه شما به بخش هرزنامه ها منتقل شده بود و من بر این باور بودم که شما جواب ایمیل اول من را نداده اید، این شک و شبهه در من بوجود آمده که شاید دلایل دیگری باعث شده که یا آخرین ایمیل من به دست شما عزیزان نرسیده و یا اینکه من جواب شما را دریافت نکرده ام.

یکی دیگر از نکات مهم، نحوه برخورد هییت مدیره با اعضای کامیونیتی است که در بوجود آمدن تصویری مثبت از این نهاد در اذهان عمومی بسیار پر اهمیت است. از اینرو پیشنهاد میکنم که تنظیمات لازم را بوجود آورید که بصورت اتوماتیک پاسخی به تماس گیرندگان با شما ارسال شود و آنان را از دریافت ایمیلشان باخبر سازد.   

البته این روش مسئولیت بیشتری را برای شما بوجود میاورد و دیگر نمیتوانید اظهار دارید که ایمیل کسی را دریافت نکرده اید. همانطور که در گذشته کیهان رضوی، سرپرست کمیته بازبینی اساسنامه اعلام کرده بود که من به پیشنهاد ایشان پاسخی نداده ام.

بگذریم و بر گردیم سر اصل مطلب که تمدید عضویت من و امثال من است. سئوالات اساسی و کلی را در ایمیل گذشته خود مطرح کرده ام که متاسفانه بی پاسخ باقی مانده اند. همانطور که قبلن هم متذکر شده ام، تمدید عضویت من در نحوه برخورد و فعالیت هایم در کنگره تاثیری نخواهد داشت. در هر شرایطی من تلاشم را برای بهبودی این نهاد قطع نخواهم کرد. اصرار من بیشتر برای بوجود آوردن آگاهی نسبت به موانع در پیوستن به این نهاد و برطرف کردن آنهاست.

یکبار دیگر سئوال اصلی خود را تکرار میکنم که آیا امکان دارد که ملاقات من را با یکی از دو عضو هییت مدیره، محسن خانیکی و یا سمن طبسی نژاد که در تورنتو ساکن هستند ترتیب دهید که من مجبور نباشم برای ملاقات با دبیر کنگره 200 کیلومتر رانندگی کنم، بنزین لیتری 2 دلار بسوزانم، وضعیت حساس اقلیمی را وخیم تر سازم؟

با تشکر در انتظار پاسخ  و همکاری شما هستم.

 

 

 

2022

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

 

2021

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

 

2020

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2012 2013 2014 2015  
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
 
2016 2017 2018 2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December  
November   
October     

September
August      
July           
June

May

April

March

February

January 

Last Edited 26/06/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@iccma.ca